Minutes of meeting

Разширение на възможностите

| София

Създател
Стоян Георгиев stucyg@abv.bg
Присъствали
Информация
Обсъждане за нови функционалности на продукта
Тема Тип Бележка Собственик Краен Срок
Възможност за смяна на логото
СГ
Автоматично генериране на датата